Bezpieczeństwo

Sklep Centrum Rowerowe Sp. z o. o. jest dostępny pod adresem www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl i prowadzony jest przez Centrum Rowerowe Sp. z o.o.. Siedziba firmy znajduje się w Olsztynie, przy ul. Sikorskiego 27. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 7393857326.

Regulamin zakupów w sklepie roweryolsztyn.com

1. Sklep internetowy www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez formularz kontaktowy na stronie www.roweryolsztyn.com.

2. Produkty oferowane w sklepie www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT, lub VAT-marża). Na każdy sprzedany towar na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Ceny prezentowane na stronie internetowej mogą się różnić od cen w sklepach stacjonarnych należących do Centrum Rowerowe Sp. z o. o.

4. Zamówiony towar można odebrać jedynie osobiście w sklepie stacjonarnym  Centrum Rowerowe Olsztyn w siedzibie na Sikorskiego 27 i Piłsudskiego 46.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

- przy odbiorze – zapłata gotówką lub kartą. Skle roweryolsztyn.com zastrzega sobie w niektórych sytuacjach prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

- przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru,  wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki.

- raty - osobiście za pośrednictwem firmy Santander

6. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Czas realizacji może wydłużyć się, o czym Klient informowany jest drogą mailową. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. Należy pamiętać, iż termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

7. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu, w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności przez zewnętrzny system płatniczy.

8. Zamówiony produkt, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie odsyłamy do magazynu, a zamówienie anulujemy.

9. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Produkt należy odesłać na własny koszt, na adres naszej firmy bądź dostarczyć osobiście. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt sklepu www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl. Dokładne informacje na temat warunków gwarancji znajdują się na stronie www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl.

10. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sklepu www.roweryolsztyn.com / www.roweryolsztyn.pl.

12. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

13. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do sklepu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

14. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

15. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

16. Sklep www.roweryolsztyn.com zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta, lub z powodu wynikłych błędów zawartych na stronie.

17. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia. Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt.b (tj. Przetworzenie jest niezbędne do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku każdy klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich poprawienia.

18. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.roweryolsztyn.com. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.